• +91 2352-295594
  • info@nachnegram.com
  • ता. जि. रत्नागिरी

ग्रामपंचायत विषयी माहिती

नाचणे हे रत्नागिरीमधील एक गौरवशाली भूतकाळ, नाविन्यपूर्ण वर्तमान आणि आशादायक भविष्य असलेले ऐतिहासिक गाव आहे. 1959 पासून नाचणे ग्रामपंचायत गावाचा कारभार पाहत असून नागरिकांना सेवा देत आहे. नाचणे ग्रामपंचायत ने ई-गव्हर्नन्सच्या अंमलबजावणीसाठी पुढाकार घेतला आहे. ई-गव्हर्नन्सचे यश हे माहिती तंत्रज्ञानाच्या वापरावर सरकारी संसाधनांची जमवाजमव करणे आणि या दुर्मिळ संसाधनांचा अधिक चांगली सेवा देण्याच्या उद्देशाने वापर करण्यावर अवलंबून आहे

सर्वसाधारण माहिती

तालुका मुख्यालयापासून ग्रामपंचायतीचे अंतर – ४.५ किमी.

जिल्हा मुख्यालयापासून ग्रामपंचायतीचे अंतर – ४.५ किमी.

गाव ज्या नदी काठी आहे त्या नदीचे नाव – काजळी नदी

लोकसंख्या

महसुली गावाचे नाव एकूण कुटुंब लोकसंख्या पुरुष स्त्री
नाचणे 2372 11688 5906 5783
आंबेशेत 252 1197 658 538
एकूण 2624 12885 6564 6321

ग्रामपंचायतचे एकूण क्षेत्रफळ

महसुली गावाचे नाव एकूण शेत जमिनीचे क्षेत्रफळ पडीक क्षेत्रफळ फळ बागायतीचे क्षेत्रफळ निवाऱ्यासाठीचे क्षेत्रफळ
नाचणे 576-00-89 194-86-81   297-68-31      200-49-81               
आंबेशेत 116-13-35 75-38-60 38-73-08 3-40-5 1-85-0