• +91 2352-295594
  • info@nachnegram.com
  • ता. जि. रत्नागिरी

प्रशासकीय रचना

महसूल गावे– नाचणे व आंबेशेत

एकूण निवडणूक प्रभाग –

रस्ते/विभाग  –गुरुमळी,पिपळवाडी,चर्मकारवाडी,सावंतवठार,सुपलवाडी,पाटवठार,वाडेकरवाडी,नारायणमळी,समर्थनगर,सुपलवाडीस्टॉप,स्वानंदकॉलनी,शांतीनगर,रसाळवाडी,सावंतनगर,पद्मावतीपार्क,साईदिपसंकुल,पांडवनगर,विनम्रनगर,श्रीरामनगर,सिध्दीविनायक संकुल,सह्याद्रीनगर,संभाजीनगर,सौभाग्यनगर,साळवीस्टॉप,कदमवाडी,एम आय डी सी,रम्यनगर,सुबोधनगर,केशवनगर,पुष्पेंद्रनगर,पांडुरंग हाऊसींग सोसायटी,गणेश कॉलनी,साईसिद्धी अपार्टमेंट,वायंगणकरवाडी,कुरटेवाडी,चव्हाणवाडी,नाचणकरवाडी,बौद्धवाडी,घोसाळेवाडी

एकूण मालमत्ता संख्या – ६५००+